Transfer from Ha Long Junk From Over Night
Hanoi to Halong Phoenix Luxury Cruiser 2 days 1 night US$144 On board
Halong Halong tour 2 days 1 night on EMERAUDE CRUISE US$144 On board
Hanoi to Halong Opera Cruise 2 days 1 night US$145 On board
Halong Pelican Cruise 2 days 1 night US$150 On board
Hanoi to Halong Halong Flamingo 2 day 1 night US$150 On board
Halong Victory Star Cruise 2 days 1 night US$165 On board
Halong INDOCHINA SAILS- 2 days 1 night US$165 On board
Hanoi to Halong Halong Athena Cruise 2 days 1 night US$168 On board
Hanoi to Halong Huong Hai Sealife Cruise 2 days 1 night US$170 On board
Hanoi to Halong Ginger Cruise 2 days 1 night US$177 On board
Halong Red Dragon Junk 2 days 1 night US$180 On board
Halong Halong Bay 2 days 1 night BHAYA CRUISE US$181 On board
Hanoi to Halong Halong Starlight Cruise 2 day 1 night US$195 On board
Hanoi to Halong Halong Jasmine Cruise 2 days 1 night US$196 On board
Hanoi to Halong Signature Cruise 2 days 1 night US$206 On board
Hanoi to Halong White Dolphin Private Cruise 2D1N US$210 On board
Hanoi to Halong Halong Valentine Cruise 2 days 1 night US$215 On board
Halong Princess Junk 2 day 1 night US$272 On board
Hanoi to Halong Halong Violet Cruise 2 days 1 night US$294 On board
Halong Prince Junk 2 days 1 night US$376 On board
Hanoi to Halong Valentine Premium Cruise 2 days 1 night US$455 On board
Hanoi to Halong Paloma Private Cruise 2 days 1 night US$650 On board
Halong Bhaya Legend Cruise 2 days 1 night US$683 On board
 <   1   2 
ANBINH TRAVEL LIMITED COMPANY
Address: 83/383 Tam Trinh Street, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam.
Tel: + 84 4 3634 2145
Fax: + 84 4 3634 3041 Email: sales@abvietnamtravel.com
www.abvietnamtravel.com
homestay việt nam homestay quảng ninh homestay hà giang Homestay hà nội Homestay đà lạt Homestay nha trang homestay tp hồ chí minh Homestay vịnh hạ long Homestay tam đảo Homestay mù cang chải Homestay đảo cô tô Homestay sapa homestay hội an homestay mộc châu homestay ba vì